Fabryka szans - misja aktywizacja

Cel główny projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (36 kobiet) biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatu ostrołęcki-ziemski i grodzki w rozumieniu Kodeksu Cywilnego...

Projekt w liczbach

70

osób objętych wsparciem

30 +

wiek uczestników

2

terminy rektutacji

7

szkoleń zawodowych

Kontakt

KLS Partners - Business Consulting

Biuro projektu: ul. Akacjowa 4
02-534 Warszawa
Telefony:

+48 (22) 379 02 17

lub

+48 533 359 147

mail: fabrykaszans@gmail.com

Miasto Ostrołęka

plac gen. Józefa Bema 1

07-410 Ostrołęka        

Telefon:

29 764 68 11